Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MICRO SYSTEMATION BREDDAR DISTRIBUTIONSKANALERNA

Regulatory

Publicerat: tis, 21 december 1999 10:40 CET

Micro Systemation har tecknat avtal med EuroTech Marketing Services, England och Carraig Systems, Irland om distribution av SoftGSM.

EuroTech är ett väletablerat distributionsföretag med bas i England. Företaget är verksamt i Storbrittanien samt Irland och distribuerar produkter inom dessa länder (http://www.euro-tech.co.uk/).

Carraig Systems är en nischdistributör som är aktiv i Republiken Irland. Företaget är en av Xircoms två Irlandsdistribuörer och har en väl etablerad kundbas på modemsidan.

- Dessa två nya distributionsavtal innebär att en bra bas för framtida försäljning har etablerats i regionen, säger Johan Itzel som är chef för den internationella marknadsföringen på Micro Systemation. Tillsammans med den tidigare tecknade distributören Pheripheral Corner i England har nu ett första steg tagits för att etablera och markadsföra SoftGSM på dessa marknader. I England och Irland finns en stor potential för försäljning av vår produkt SoftGSM då dessa länder har ett mycket stort antal användare av både portabla datorer och mobiltelefoner, säger Johan Itzel i en avslutande kommentar.

För mer information om avtalen kan Johan Itzel kontaktas.

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på SBI’s aktielista.

Micro Systemation AB, Box 3053, Råsundavägen 1, 169 03 Solna,

Tel 08-739 02 70, Fax 08-730 01 70

Internet: www.msab.com, e-post:info@msab.com