Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MICRO SYSTEMATION

Regulatory

Publicerat: tis, 30 maj 2000 19:18 CEST

Extra bolagsstämma i Micro Systemation den 21 juni klockan 18.00 i Spårvägshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Det i kallelsen aviserade förslaget om ett bemyndigande till styrelsen att utan företrädesrätt för bolagets aktieägare utge ett förlagslån med vidhängade optionsrätter ändras som en följd av SBI:s förestående auktorisation som marknadsplats.

Styrelsen kommer nu i stället föreslå att stämman själv beslutar om att emittera skuldebrev med vidhängande optionsrätter. Emissionen föreslås som tidigare ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skuldebreven och optionsrätterna kommer att erbjudas anställda i bolaget på marknadsmässiga villkor som ett incitamentsprogram.

Förslaget i sammandrag:

Totalt skall högst 200.000 st optionsrätter utges vardera med rätt att under tre år teckna en ny B-aktie i Micro Systemation AB (publ). Vid nyteckning med stöd av optionsrätterna kan bolagets aktiekapital öka med högst 40 000 kr. Aktiens nominella belopp är på 0:20 kr.

Teckningskursen för aktien skall vara ca 200% av genomsnittlig aktiekurs under teckningstiden för förlagslånet.

Styrelsen föreslår också en förändring av bolagsordningen, vilket innebär att bolagets räkenskapsår ändras från brutet räkenskapsår till kalenderår. Detta innebär en anpassning till praxis på marknaden.

För närmare information kontakta gärna: Marie Agmén, Micro Systemation

tel 08-739 02 70

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på SBI’s aktielista.