Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

LEVERERAR SOFTGSM TILL RIKSPOLISSTYRELSEN

Regulatory

Publicerat: fre, 11 februari 2000 09:36 CET

Micro Systemation och Rikspolisstyrelsen har tecknat ett avtal om att företagets mjukvarumodem SoftGSM skall vara en av komponenterna i polisens nya MOAR-system (MObil ARbetsplats). MOAR ger poliserna på fältet möjlighet att från sin mobila arbetsplats sköta rutiner som de tidigare behövt åka in till polisstationen för att utföra. Poliserna kan genom denna rutin vara mer ute på verksamhetsfältet.

- SoftGSM uppfyllde tidigt Rikspolisstyrelsens krav på modemlösning för polisens nya mobila arbetsplatsrutin säger Micro Systemations VD Henrik Tjernberg. En nära dialog har ägt rum mellan våra utvecklare och Rikspolisstyrelsens tekniker. Fälttester är gjorda med mycket gott resultat avslutar Henrik Tjernberg sin kommentar.

Rikspolisstyrelsen har tagit fram olika typer av bärbara datorer för mobilt arbete där SoftGSM är leverantör av modemlösningen. Det är sedan polismyndigheterna som köper in och utrustar sina poliser med de mobila arbetsplatserna.

För närmare information kontakta gärna:

Lennart Odén, projektledare Rikspolisstyrelsen tel 08-401 94 63 eller

Marie Agmén, Micro Systemation tel 08-739 02 70

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på SBI’s aktielista.

Micro Systemation AB, Box 3053, Råsundavägen 1, 169 03 Solna,

Tel 08-739 02 70, Fax 08-730 01 70

Internet: www.msab.com, e-post: info@msab.com