Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MICRO SYSTEMATION HAR GENOMFÖRT EN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Regulatory

Publicerat: tor, 22 juni 2000 12:58 CEST

Vid den extra bolagsstämman på onsdagen beslutades att godkänna styrelsens förslag angående optionsprogram med ändringen att de anställda själva skall kunna bestämma hur stor andel av optionerna de skall lösa in. Inlösen kan därmed delas upp på två inlösentillfällen. Totalt utges högst 60 000 optionsrätter till nyteckning av totalt högst 60 000 B-aktier. Bolagsstämman beslutade också att förändra bolagets räkenskapsår till att följa kalenderåret. Efter bolagsstämman gav VD Henrik Tjernberg en information angående bolagets verksamhet.

- Vår bedömning är att vi idag har 50% av marknadsandelen av mjukvarumodem i Sverige sade företagets VD Henrik Tjernberg när han efter bolagsstämman informerade om bolagets verksamhet. Den kampanj som bolaget genomför tillsammans med Telia och Geab har gett ökade försäljningssiffror. Samtidigt har bolaget stärkt distributionskanalerna såväl i närområdet som i Australien och i Europa.

- Lanseringen av vår nya produkt SoftGSM för USB kommer att ske inom en snar framtid. Efter sommaren kommer vi också att kunna börja leverera SoftGSM för Mac vilket innebär att även Macanvändare i framtiden kan använda SoftGSM. Dessa produkter innebär att vi breddar vår teknologi-och produktplattform fortsatte Henrik Tjernberg.

- Idag stödjer vårt mjukvarumodem SoftGSM de vanligaste telefonerna Ericsson, Nokia och Siemens men arbete pågår för att vi också skall stödja Motorola som har en allt större marknadsandel. När detta arbete är avslutat är för tidigt att säga men arbetet pågår för fullt och beräknas vara klart i höst.

För mer information kan Marie Agmén kontaktas på tfn 08-739 02 70.

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på SBI’s aktielista.