Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

PRESSKOMMUNIKÉ FRÅN MICRO SYSTEMATION AB (PUBL)

Regulatory

Publicerat: fre, 1 december 2000 09:03 CET

Styrelsen i Micro Systemation beslutade på möte den 27 november 2000, att inleda anpassningsarbetet inför en notering på Stockholmsbörsens O-lista. Notering beräknas, under förutsättning av Bolagskommitténs godkännande, ske om 12-18 månader. Syftet är i första hand att underlätta handel med bolagets aktie och därmed få ytterligare en kvalitetsstämpel på Micro Systemation gentemot kunder, leverantörer och aktieägare.

Med anledning av den planerade börsnoteringen beslutade styrelsen att påbörja en sökprocess med målsättningen att förstärka styrelsekompetensen med två ledamöter. Därutöver kommer en ytterligare utveckling att ske av den interna organisationen genom en kvalitetssäkring av främst de ekonomiska och finansiella rutinerna.

På styrelsemötet konstaterades att Micro Systemations vidareutvecklade marknadsföringsstrategi varit lyckosam under hösten och att flera nya länder nu täcks. Detta sker kostnadseffektivt med hjälp av distributörer och agenter. Bl a har Micro Systemations första produkt SoftGSM lanserats i Spanien, Frankrike och England. Sammantaget finns nu SoftGSM i 16 europeiska länder och dessutom i USA, Australien och Sydostasien. Vidare riktas den egna säljinsatsen nu helt mot OEM-försäljning samt bearbetning av s k key accounts för att svara mot den ökade efterfrågan. Inom OEM-segmentet togs en mycket viktig order under oktober avseende integration med "Digital Phone Card" från SOCKET Communication Inc., vilket tidigare kommunicerats. Flera nya storföretagskunder har också kommit till, av vilka kan nämnas Schlumberger, Tetra Pak och ABB Sverige under kvartal tre. En kraftig uppgång i antal förfrågningar har noterats för embedded-lösningar, i synnerhet vad gäller anpassningar för olika typer av handdatorer, s k PDA:s.

Utvecklingen av en ny teknisk plattform under arbetsnamnet SoftNET har framskridit snabbare än väntat och förväntas vara färdig för lansering under våren. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte själv behöver välja vilken typ av nätverksanslutning som bör användas, t ex GPRS eller WLAN. SoftNET söker själv efter den bästa uppkopplingen och kopplar upp användaren endast när data behöver skickas. SoftNET beräknas lanseras mot OEM-kunder som utvecklare av mjuk- och hårdvara under kvartal två år 2001. SoftNET är ett steg mot en ny serie mobila kommunikationslösningar från Micro Systemation.

- SoftNET är bara en del i den utvecklingstrend vi förväntar oss på nätverksmarknaden, säger VD Henrik Tjernberg. Att använda mobil datakommunikation kommer att bli allt enklare. Jag tror inte det dröjer länge förrän alla med en handdator eller Lap Top har en generell nätverksanslutning installerad. Med SoftNET inkopplad kan användaren färdas mellan olika nätverk bestående av GPRS, WLAN eller andra typer av nät och alltid ha tillgång till den bästa anslutningen för Internet-access och andra tjänster.

SoftNET - Mobile access, everywhere.

För närmare information kan Henrik Tjernberg kontaktas på telefon 08-739 02 70.

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är den första i en serie mjukvaruprodukter för mobil datakommunikation. Micro Systemations mjukvaruprodukter ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på SBI’s aktielista.