Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Bolagsstämma i Micro Systemation AB (publ)

Regulatory

Publicerat: tor, 26 april 2001 19:24 CEST

· Vid dagens bolagsstämma i Micro Systemation AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Vidare beslöts att omvälja Jan-Olof Backman, Jan Matsson, Örjan Gatu och Henrik Tjernberg till ordinarie ledamöter i styrelsen. Lars Jäderlund som tidigare varit suppleant i styrelsen lämnade denna i och med bolagsstämman. Till revisor omvaldes Stefan Hultstrand, Ernst & Young.

· VD Henrik Tjernberg informerade vid den efterföljande verksamhetspresentationen om att bolagets kundfordringar nu reducerats med 6 miljoner kronor, vilket resulterat i en kraftig likviditetsförbättring.

· VD Henrik Tjernberg informerade också om den nya produkten SoftNET, avtalet med Microsoft Corp. och bolagets marknadsstrategi.

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukva lösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behövr välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv up lämplig lösning. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.