Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MICRO SYSTEMATION STÄMMER PETER WINDRUP, TIDIGARE STYRELSEORDFÖRANDE I SIGNATOR SCANDINAVIA AB

Regulatory

Publicerat: mån, 27 augusti 2001 17:49 CEST

Under perioden mellan den 8 oktober 1999 och den 9 november 1999 beställde Signator SoftGSM av Micro Systemation till ett sammanlagt ordervärde av 1,6 mkr. Micro Systemation levererade mjukvarumodemen under november 1999 mot fakturor som inte betalts. Bolaget har bevakat sin fordran i Signators konkurs. Det står dock helt klart att de oprioriterade konkursborgenärerna, till vilka Micro Systemation hör, inte kan påräkna någon utdelning.

Micro Systemation stämmer nu Peter Windrup, tidigare styrelseordförande och VD i Signator. Micro Systemation hävdar att mer än hälften av Signators egna kapital var förbrukat redan i början av 1999. Ledningen i Signator underlät att vidta relevanta åtgärder enligt ABL 13:2 – och ådrog sig med bolaget solidariskt gäldansvar för därefter uppkommande förpliktelser, ex vis de mot MSAB. Peter Windrup var vid detta tillfälle mycket aktiv i bolaget.

- Signators skuld till Micro Systemation belastar förra årets resultat vilket innebar att bolagets resultat blev 1,6 mkr sämre än det skulle varit om Signator fullföljt sina åtaganden säger Henrik Tjernberg, VD i Micro Systemation i en kommentar. Vi har låtit utreda kapitalbristsituationen i Signator och funnit att starka skäl talar för att ett ABL 13:2-ansvar föreligger. Därför går nu Micro Systemations vidare och stämmer Peter Windrup för att få skulden reglerad, avslutar Henrik Tjernberg.

Micro Systemation AB yrkar att Peter Windrup förpliktas att solidariskt betala 1.682.697 kr jämte ränta och att ersätta bolaget för dess rättegångskostnader med belopp som kommer att anges senare.

För närmare information kan Marie Agmén kontaktas på telefon 08-739 02 70.

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning. Sedan den

1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.