Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MICRO SYSTEMATION GENOMFÖR BESPARINGSPROGRAM

Regulatory

Publicerat: mån, 4 februari 2002 16:17 CET

För att snabbt nå ett stabilt positivt kassaflöde genomför Micro Systemation från och med idag ett omfattande besparingsprogram.

- Vi räknar med att på 3-5 månaders sikt ha reducerat våra kostnader med 3-400 000 kronor per månad och att denna besparing leder till ett positivt kassaflöde, säger Henrik Tjernberg VD i Micro Systemation i en kommentar. Bolaget har tyvärr drabbats av några större kundförluster som i kombination med en svag marknadsutveckling tvingar oss att drastiskt minska våra kostnader fortsätter Henrik Tjernberg. Besparingsprogrammet innebär personalminskningar och reducering av underkonsultkostnader. Givetvis fortsätter vi marknadsbearbetningen med våra produkter SoftNET och SoftGSM. Det preliminära resultatet för år 2001 pekar på en förlust på 7,5 MSEK avslutar Henrik Tjernberg.

Micro Systemation presenterar sin bokslutskommuniké måndagen den 18 februari.

För närmare information kan Marie Agmén kontaktas på telefon 08-739 02 70.

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning. Sedan den

1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.