Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemations bolagsstämma

Regulatory

Pressmeddelande 2002-04-25

  • Vid bolagsstämma igår kväll i Micro Systemation AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Vidare beslöts att omvälja Jan-Olof Backman, Jan Matsson, Örjan Gatu och Henrik Tjernberg till ordinarie ledamöter i styrelsen. Till revisor nyvaldes Eva Jansa, auktoriserad revisor.

 

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.

 

Micro Systemation AB, Box 3053, Råsundavägen 1, 169 03 Solna, Tel 08-739 02 70, Fax 08-730 01 70 Internet: www.msab.com, e-post: info@msab.com