Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Ny VD i Micro Systemation AB (publ)

Regulatory

Pressmeddelande 2002-06-24

För omedelbar publicering

Styrelsen i Micro Systemation AB har beslutat att utse Joel Bollö till ny verkställande direktör i bolaget. Joel har varit marknadschef i företaget sedan 1998. Henrik Tjernberg som varit VD sedan 1986 tillträder som ny arbetande styrelseordförande. Avgående styrelseordförande Jan Olof Backman sitter kvar i styrelsen som ledamot. Förändringen av bolagets ledning genomförs omgående.

Det är en tuff tid som många av de bolag som är verksamma inom telekom går igenom. Styrkan med Micro Systemation är att vi har säljande produkter. Bolaget har genomfört ett besparingsprogram som tillsammans med bibehållen försäljning gör att vi känner oss rustade inför framtiden, säger Joel Bollö i en kommentar. Det är en utmaning för mig att ta över VD-rollen i Micro Systemation. Bolaget kommer att bli mer marknadsinriktat och synas än mer hos de stora kunderna. Vi känner att vi kommer vara ett av de bolag som tar sig igenom denna svacka, och kommer ut välslipade och starka för att möta efterfrågan på mobilt internet som finns, och kommer vara än större framöver fortsätter han.

- Bolaget befinner sig i en situation som kräver intensivt arbete såväl från dess operativa ledning som dess styrelse. Vi får nu en tydligare marknadsprofil än tidigare säger Henrik Tjernberg i en kommentar. Det glädjer mig mycket att Joel accepterat uppdraget att leda Micro Systemation framöver. Jag tror att den arbetsfördelning vi nu får i bolaget är till stor gagn för både marknadsbearbetningen och företagets fortlevnad, avslutar han.

För mer information kontakta: Joel Bollö 08-739 02 70

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.

 

Hagahuset, Råsundavägen 1, 10 tr. Box 3053, 169 03 Solna, SWEDEN, Tel +46 8 739 02 70, Fax +46 8 730 01 70 PG 24 15 14-9 BG 171-3957 Danske Bank Org nr 556244-3050 Email info@msab.com