Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

BOLAGSSTÄMMA I MICRO SYSTEMATION AB (PUBL)

Regulatory

2003-05-15 10:11:31

* Vid dagens bolagsstämma i Micro Systemation AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Vidare beslöts att omvälja Jan-Olof Backman, Jan Matsson, Örjan Gatu och Henrik Tjernberg till ordinarie ledamöter i styrelsen.

* VD Joel Bollö informerade vid den efterföljande diskussionen om bolagets verksamhet.

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.