Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

KVARTALSRAPPORT Q1 2003

Regulatory

* Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,6 Mkr

* Resultatet efter finansiella poster var –0,5 Mkr

* Bolaget har tecknat avtal med Schibstedt-gruppen Norge

* Bolaget har plockat hem produktion & lagerhantering

* Bolaget har börjat leverera SoftGSM NG till nya Nokia-serien

* ABB har testpiloter av open SoftGSM NG för bluetooth

Verksamhet

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom området mobil internet och datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. Micro Systemation grundades 1984. Sedan december 1999 är B-aktien i Micro Systemation noterad på NGM Equity:s aktielista.

I november 1998 lanserade Micro Systemation den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM finns förutom till Windows operativsystem nu även till Mac OS 9 & Mac OS X.

I juni 2000 aviserades nästa mjuka lösning från Micro Systemation, SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig uppkoppling.

Affärsidén för Micro Systemation är densamma idag som 1984 när företaget startades – utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster inom datakommunika-tion. Den ökade rörligheten bland människor, såväl i arbete som på fritiden, har drivit på utvecklingen inom kommunikationsområdet. Trådlösa tjänster erbjuds i snart sagt alla dataapplikationer. Därifrån har det varit svårt att komma till verklig frihet och rörlighet för användning av datateknik. Micro Systemations produkter och tjänster fyller där ett stort behov.

VD kommenterar utvecklingen

Bolagets nya inriktning med ett ökat fokus på stora företag och organisationer har ändå visat resultat. Vi har under perioden tecknat avtal med Schibsted gruppen in Norge om att leverera både SoftNET och SoftGSM. Det är genombrott på marknaden för SoftNET. Värdet av detta avtal kan inte bara definieras i pengar utan också som kvitto på att marknaden inser behovet av att ha en partner som kan leverera kompletta mobila lösningar.

Vi för idag flera intressanta diskussioner med både företag och organisationer om att leverera kompletta lösningar med såväl våra egenutvecklade produkter som skräddarsydda lösningar. ABB är ett annat exempel på detta.

ABB provar nu SoftGSM NG för mobil datakommunikation. Med SoftGSM NG blir de oberoende av om överföring mellan telefon och dator sker med kabel eller Bluetooth. ABB använder idag endast SoftGSM-kablar som länk mellan bärbar dator och mobiltelefon. Den lösningen kommer fortsatt gälla när mobiltelefonen saknar Bluetooth. Det paket som IBM nu föreslår ABB att använda är en installation med Bluetooth-mjukvaran för SoftGSM NG samt mjukvaran för SofTGSM NG USB. De bärbara datorerna kommer därför ha stöd för såväl Bluetooth som USB-kabeln för mobil data. De får då en komplett lösning som är helt standardiserad oavsett om användaren väljer att använda Bluetooth eller USB-kabel. Projektet har utvecklats så långt att ett antal s k pilotdatorer är i drift inom ABB.

SoftGSM fortsätter att vara den ledande produkten inom GSM-kommunikation. Micro Systemation AB är idag den enda tredjepartsleverantören som har lösningar för Nokia:s nya telefonserier. Vi har i dagarna fått denna nya version certifierad av Microsoft®.

Första kvartalet gav ett negativt resultat, trots att delar av perioden visar positiva siffror. Marknaden är mycket ojämn och det är svårt att avgöra hur och när kunderna är beredda att investera. Vi ser dock att behoven av mobila datalösningar är lika stora som tidigare. Många väljer under rådande omständigheter att avvakta.

Bolaget fortsätter sin utstakade bana att bearbeta stora företag och organisationer samtidigt som vi nu utför all utveckling, produktion och distribution inom företaget. Vi har kapacitet att leverera ökade volymer med bibehållen kostnad.

Solna i april

Joel Bollö

VD

Kommentarer till rapporten

Föreliggande rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Alla jämförelsesiffror inom parentes representerar första kvartalsrapporten år 2002.

Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,6 Mkr (3,1 Mkr). Omsättningen är inte enlighet med förväntan.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 2,0 Mkr (4,5 Mkr), vilket är enligt förväntan. Personalkostnaderna under perioden uppgick till 0,9 Mkr (2,2 Mkr). Övriga externa kostnader uppgick till 0,5 Mkr (1,3 Mkr).

Periodens resultat

Resultatet för perioden blev –0,5 Mkr (-1,5 Mk).

Kommande rapporttillfällen

Bolagsstämma 14 maj 2003

Halvårsrapport 21 augusti 2003

9-månadersrapport 16 oktober 2003

Bokslutsrapport 26 februari 2004

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com

Frågor angående halvårsrapporten kan ställas till Joel Bollö, Micro Systemation AB, tel 08-739 02 70 eller på e-mail: joel@msab.com

(FÖR FULLSTÄNDIG DELÅRSRAPPORT SE BIFOGAD FIL)