Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

NIOMÅNADERSRAPPORT 030101 - 030930

Regulatory

2003-10-16 15:41:49

* Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5.578 tkr (7,131)

* Resultatet efter finansiella poster var -541 tkr (-4,076)

* Resultatet för sista kvartalet blev 514 tkr

* Under perioden har Micro Systemation genomfört en större affär vilket förbättrar periodens resultat.

* SoftGSM har haft en orderingång som ligger något över det förväntade

* SoftGSM har anpassats till 3G-telefonerna som nu kommit ut på marknaden

* Micro Systemation:s nya produkt SoftGSM™ X-RAY levereras nu till kund

Verksamhet

Micro Systemation grundades 1984. Sedan december 1999 är B-aktien i Micro Systemation noterad på NGM Equity:s aktielista.

Micro Systemation skapar lönsamhet genom att utveckla och förädla produkter och tjänster inom mobil datakommunikation. Professionella användare är våra kunder. Ledstjärnan för oss är att göra tekniken enkel. Den ökade rörligheten bland människor, såväl i arbete som på fritiden, driver på utvecklingen inom kommunikationsområdet. Trådlösa tjänster erbjuds i snart sagt alla dataapplikationer. Därifrån har det varit svårt att komma till verklig frihet och rörlighet för användning av datateknik. Micro Systemations produkter och tjänster fyller där ett stort behov

I juli 1998 levererades för första gången den helt egenutvecklade produkten SoftGSM, ett mjukvarumodem för kommunikation över GSM-nätet. 2002 lanserades den uppgraderade versionen SoftGSM NG, med ett gränssnitt som fungerar för de flesta GSM-telefoner och med Microsofts® alla vanligt förekommande operativsystem. SoftGSM finns förutom till Windows® operativsystem nu även till Mac OS 9 och Mac OS X.

I juni 2000 lanserades nästa mobila lösning från Micro Systemation, SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att användaren inte behöver välja uppkopplingssätt. SoftNET söker själv upp lämplig uppkoppling. SoftNET fick sitt kommersiella genombrott tidigare i år, då norska Schibsted-koncernen tecknade avtal för Aftenposten på SoftNET. I avtalet ingår optioner för övriga tidningar inom Schibsted-gruppen samt för SoftGSM.

Micro Systemations började under 2002 utvecklingen av SoftGSM X-RAY, X-RAY är ett sätt för polis, tull, SKL och andra typer av utredande myndigheter att förkorta och samtidigt på ett säkert sätt kopiera ur information ur de flesta GSM telefoner. Leveranser av de första exemplaren av X-RAY påbörjades september 2003.

VD kommenterar utvecklingen

Micro Systemation arbetar fortsatt med fokus på stora företag och organisationer som har många professionella användare med behov av att kunna röra sig fritt, hämta och lämna information, oberoende av tid och plats.

En större affär under kvartal tre genomfördes, där Micro Systemation ska anpassa sin sms/phonebook programvara till att fungera tillsammans med ett specifikt bluetooth-kort och i pocket pc-miljö. Affären är totalt värd USD 220.000 varav 100.000 är betalda. Resterande licensintäckt betalas under 2004. Affären har påverkat resultatet med 1.2 Mkr.

Under kvartal tre har Micro Systemation slutit avtal för den helt egenutvecklade produkten, SoftGSM™ X-RAY. Vi är nu framme vid leverans av de första stationerna.

SoftGSM™ X-RAY gör det möjligt att snabbt ”tömma” beslagtagna mobiltelefoner på dess innehåll för att säkra bevismaterial. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av; slagna samtal, sparade telefonnummer, missade samtal, SMS etc. Det har fram till nu varit ett tidsödande arbete för polis och tull att gå igenom beslagtagna mobiltelefoner i sökandet efter bevismaterial. Med X-RAY sparar polisen upp till 90% i tid för genomgång av en telefon.

Att hämta information från mobiltelefoner blir ett allt viktigare moment i brottsutredningar. Hittills har tekniken saknats för att på ett effektivt sätt genomlysa mobiltelefonerna. Här möter SoftGSM™ X-RAY ett reellt behov.

SoftGSM™ X-RAY är framtagen i samförstånd med svenska polismyndigheten, tullmyndigheten och Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Samarbetet inleddes i oktober 2002, då polismyndigheten kontaktade Micro Systemation. Vår gedigna erfarenhet av mobiltelefoni och djupa kunnande om olika GSM-telefoner och dess gränssnitt var avgörande för deras val av oss som leverantör.

Perioden som helhet uppvisar förlust -541 tkr och tredje kvartalet gav en vinst 514 tkr

En ökad orderingång på SoftGSM™ tillsammans med det faktum att vi har en stabil ställning hos våra befintliga kunder gör att jag ser med tillförsikt på framtiden. Micro Systemation har också breddat produktportföljen. Vi har anpassat SoftGSM™ till 3G-telefonerna och vi har lanserat SoftGSM™ X-RAY, som fått ett mycket positivt mottagande.

Kostnadssidan är under strikt kontroll. Vi utför all utveckling, produktion och distribution inom Micro Systemation. Vi har fortsatt kapacitet att leverera ökade volymer med bibehållen låg kostnad.

Solna i oktober

Joel Bollö

VD

(FÖR FULLSTÄNDIG RAPPOST SE BIFOGAD FIL)