Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

BOLAGSSTÄMMA I MICRO SYSTEMATION AB (PUBL)

Regulatory

2004-02-20 08:30:20

· Vid dagens bolagsstämma i Micro Systemation AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Vidare beslöts att omvälja Jan-Olof Backman, Jan Klingspor, Örjan Gatu och Henrik Tjernberg till ordinarie ledamöter i styrelsen.

· Bolagsstämman beslöt även att ändra bolagets aktiekapitalgränser till att vara lägst 886.000 kr och högst 3.544.000 kr.

· Vid den extra bolagsstämma som följde den ordinarie beslöts att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Företrädesemissionen innebär att högst 13 290 000 nya aktier utges, vilket tillför bolaget cirka 13,3 miljoner kronor före emissionskostnader. En gammal aktie ger rätt att teckna tre nya aktier till en teckningskurs av 1 krona per aktie. Teckningsperioden löper från den 1 till den 12 mars 2004.

· VD Joel Bollö informerade vid den efterföljande diskussionen om bolagets verksamhet och meddelade att bolaget nyligen erhållit ytterligare order på fyra enheter av SoftGSM X-Ray bl a från Polismyndigheten i Västra Götaland. VD sade vidare att han uppskattade för närvarande att omsättningen för 2004 bör hamna kring 10-12Mkr.

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.