Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MICRO SYSTEMATION AB (PUBL) ERHÅLLER ORDER FRÅN NATIONAL INSTITUTE OF STANDARD & TECHNOLOGY (USA).

Regulatory

2004-09-24 12:56:41

Micro Systemation har erhållit en order på .XRY för leverans till National Institute of Standard & Technology (www.nist.gov) i USA. Leverans och installation kommer ske under kvartal fyra 2004. NIST grundades 1901, NIST utvecklar olika standarder, testmetoder och processer för att utvärdera olika typer av tekonologier som användas av b la rättsväsendet. NIST publicerar rapporter där man rekommenderar olika lösningar I syfte att ha högsta kvalité och säkerhet I de produkter som b la polisen ska använda. Det kan vara allt från vilka bilar som ska köras till vilken typ av DNA analys som ska godkännas.

Micro Systemation AB har haft en kontakt med NIST under snart sex månader och det är en strategisk order som bolaget nu fick. Vi sätter rättssäkerheten mycket högt och hela .XRY systemet är gjort utifrån ett kriminaltekniskt perspektiv. Att NIST väljer att köpa in ett XRY system är för Micro Systemation ett första steg till att eventuellt bli en av NIST rekommenderade leverantörer och därmed godkännda att användas inom hela polisväsendet I USA, säger Joel Bollö VD för Micro Systemation AB.

Micro Systemation är en av få leverantörer som så focuserat satsat på att utveckla ett system för avläsning av GSM telefoner I syfte att höja kvalitén och sänka tidsåtgången för den undersökande myndigheten. Bolagets satsning på XRY systemet är långsiktigt att vi nu får signaler från en av världens största organisationer visar att vi tänker rätt I vår utveckling av .XRY systemet fortsätter Joel Bollö VD för Micro Systemation AB.

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning.

2003 lanserade bolaget ytterligare en egenutvecklad produkt – SoftGSM™ X-RAY. SoftGSM™ X-RAY gör det möjligt att snabbt avläsa avläsa innehållet i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. SoftGSM™ X-RAY är ett effektivt hjälpmedel för att säkra bevismaterial. Produkten är framtagen i samförstånd med svenska polismyndigheten. I samband med att version 2.0 lanserades augusti 2004 bytte produkten namn till .XRY.

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.