Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MICRO SYSTEMATION AB (PUBL) ERHÅLLER ORDER VÄRD 517 KKR FRÅN ENGLAND.

Regulatory

2004-09-16 11:21:11

Micro Systemation har erhållit en order på SoftGSM NG för leverans till Department for Work and Pension (www.dwp.gov.uk) i England. Återförsäljare för leveransen är Hypertec limited. Ordern avser 900st enheter av produkten SoftGSM NG för mobiler med Pop-PortTM från Nokia. Ordervärdet är 517 000kr och leveransen kommer att påbörjas i oktober.

Det är glädjande att vårt kvalitetstänkande och ständiga förnyelsearbete inom affärsområdet mobile suite bär frukt konstaterar Joel Bollö, VD i Micro Systemation i en kommentar. Vi har tidigare levererat stora volymer till engelska regeringen och att vi nu får fortsatt förtroende är ingen slump, fortsätter han.

Micro Systemation är en av de få leverantörer som klarar kravet att mjukvaran ska vara certifierad av Microsoft Corp. för att få användas av den offentliga sektorn i England. Ordern har föregåtts av ett mycket omfattande och detaljerat utvärderingsarbete. Såväl ingående hårdvarukomponenter som mjukvara och applikationsprogramvaror har genomgått intensiva tester för kvalitetssäkring och optimal prestanda.

DWP är det departement som är ansvarigt för de engelska välfärdssystemen.

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning.

2003 lanserade bolaget ytterligare en egenutvecklad produkt – SoftGSM™ X-RAY. SoftGSM™ X-RAY gör det möjligt att snabbt avläsa avläsa innehållet i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. SoftGSM™ X-RAY är ett effektivt hjälpmedel för att säkra bevismaterial. Produkten är framtagen i samförstånd med svenska polismyndigheten. I samband med att version 2.0 lanserades augusti 2004 bytte produkten namn till .XRY.

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.