Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

NYEMISSIONEN I MICRO SYSTEMATION ÖVERTECKNADES

Regulatory

2004-03-19 15:03:36

Micro Systemation AB (publ) nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare övertecknades. Genom emissionen tillförs bolaget 13,3 MSEK före emissionskostnader. Den del av huvudäganrnas teckningrätter som ej unyttjats av huvudägarna har placerats på nytillkommande institutionella investerare.

- Tack vare kapitaltillskottet har vi de förutsättningar som krävs för att intensifiera marknadsföringen av bolagets nya produktserie SoftGSM X-Ray i utvalda europeiska länder. Jag är också tacksam för att aktieägarna visat oss stort förtroende, säger Micro Systemations VD Joel Bollö.

Nyemissionen medför att antalet aktier ökar med 13 290 000 till 17 720 000 stycken.

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com ,0709-300720

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett Pc-gard vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equitys aktielista.