Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

PRESSKOMMUNIKÉ

Regulatory

2004-01-19 11:49:47

Micro Systemations styrelse har vid ett styrelsemöte måndagen den 19 januari 2004 beslutat kalla till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 19:e februari klockan 16.oo. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas på hotell SAS Radisson, Frösundavik i Solna. Kallelse kommer att införas i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet torsdagen den 22 januari 2004. Ordinarie bolagsstämma kommer förutom ordinarie stämmoärenden även behandla styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen.

Efter det positiva mottagandet av bolagets nya produktserie SoftGSM X-Ray beslutade styrelsen att inrätta ett nytt affärsområde benämnt ”Forensic” kring produktserien. X-ray är en produkt som möjliggör kopiering av lagrad information i en mobiltelefon. Den primära målgruppen är polis, tull och andra brottsutredande myndigheter.

Vidare beslutade stryrelsen att slå samman bolagets produkter SoftGSM NG, SoftNet och SoftGSM sync till ett eget affärsområde benämnt ”Mobile suite”.

Styrelsen beslutade tidigarelägga publiceringen av 2003 års bokslutskommuniké till den 30 Januari 2004.

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.