Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

SOFTGSM X-RAY™ ORDER TILL STORBRITANNIEN

Regulatory

2004-03-03 13:07:45

Micro Systemation AB: s nya produkt SoftGSM X-Ray har nu sålts till Storbritannien. Under januari genomförde Micro Systemation AB ett första seminarium där utvalda polisdistrikt från olika delar av Storbritannien var inbjudna. Intresset var stort och representanter för polismyndigheten uppskattade produkten som hjälpmedel för att underlätta och effektivisera utredningsarbetet, säkra bevis och höja rättssäkerheten.

Tre SoftGSM X-Ray stationer har nu sålts till några av dem som deltog i det första seminariet i Storbritannien. Detta är ett genombrott för Micro Systemations produkt SoftGSM X-Ray på en potentiellt mycket stor marknad.

Ett andra seminarie med dubbelt så många deltagare som i det första genomfördes under februari och yttlerligare ett är planerat att genomföras i slutet av Mars.

Detta är bevis på att behovet av SoftGSM X-Ray finns över hela Europa, och att vi fortsatt får nya order även i Sverige visar att efterfrågan är stor säger bolagets VD Joel Bollö. Vi planerar nu ytterligare etablering i europa för att öka försäljningen, fortsätter Bollö.

SoftGSM™ X-RAY gör det möjligt att snabbt och säkert analysera innehållet i beslagtagna mobiltelefoner. På några minuter kan informationen i en mobiltelefon läsas av; slagna samtal, sparade telefonnummer, missade samtal, SMS etc.

SoftGSM™ X-RAY är ett effektivt hjälpmedel för polis, tull och andra myndigheter inom rättsväsendet i deras arbete att säkra bevismaterial och hitta värdefull information som kan leda vidare i spaningsarbete eller brottsutredningar. Läs mer om uppkomsten på sid x.

Det har hittills varit ett tidsödande arbete för polis och tull att gå igenom beslagtagna mobiltelefoner i sökandet efter bevismaterial. Med SoftGSM™ X-RAY sparas upp till 90 procent i tid. Att hämta information från mobiltelefoner blir ett allt viktigare moment i brottsutredningar.

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com ,0709-300720

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett Pc-gard vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equitys aktielista.