Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

STYRELSEN FÖR MICRO SYSTEMATION FÖRESLÅR NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA

Regulatory

2004-02-02 10:35:37

Styrelsen för Micro Systemation har beslutat om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande den 19 februari 2004. Emissionen tillför Micro Systemation 13,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är i sin helhet säkerställd via teckningsförbindelser och garantier.

Bolagets nya produktserie SoftGSM X-Ray, vilken lanserades under Q3 2003, har mottagits positivt

Avsikten är att påbörja ökad marknadsföring av SoftGSM X-Ray i utvalda europeiska länder i syfte att utnyttja bolagets försprång avseende teknik och försäljning.

Med anledning av ovanstående har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En gammal aktie av serie A respektive B, ger rätt att teckna tre nya aktier av serie B, till en teckningskurs av 1 krona per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen blir den 24 februari 2004 och sista dag för handel med aktie inklusive teckningsrätt blir den 19 februari 2004. Handel med teckningsrätter påbörjas måndag 1:a mars 2004 och avslutas tisdag 9:e Mars 2004.

Handel med BTA sker f om 8:e Mars 2004 till dess emmissonen är registrerad hos PRV, vilket beräknas vara klart i mitten av april 2004.

Prospektet beräknas offentliggöras den 25 februari 2004, varefter teckningstiden kommer att löpa mellan den 1 mars 2004 och den 12 mars 2004.

Företrädesemissionen innebär att högst 13 290 000 aktier utges, vilket tillför bolaget cirka 13,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Hela emissionsbeloppet är säkerställt via garantiförbindelser om cirka 12,1 miljoner kronor och teckningsförbindelser om cirka 1,2 miljoner kronor.

Micro Systemations styrelse har med anledning av detta beslutat kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 19:e februari klockan 16.30. Den extra bolagsstämman kommer att hållas på hotell SAS Radisson, Frösundavik i Solna. Kallelse kommer att införas i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet tisdagen den 3 februari 2004. På den extra bolagsstämman kommer styrelsens förslag till nyemission att behandlas.

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom området mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM, som är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-kort vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig anslutning. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity .