Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

KVARTALSRAPPORT Q1 2005

Regulatory

2005-04-21 14:13:40

· .XRY stödjer idag 146 telefonmodeller från 7 ledande mobiltelefontillverkare

· Det globala intresset för .XRY fortsätter att öka

· Nettoomsättningen ökade med 74% jämfört med samma kvartal 2004

· Resultatet förbättrades med 545 tkr jämfört med motsvarande period 2004

· Nettoomsättningen uppgick till 2.308 tkr (1.330)

· Resultatet efter finansiella poster var –85 tkr (-630)

VD Kommenterar utvecklingen

Årets inledande kvartal har inneburit en markant försäljningsökning av .XRY vilket avspeglar sig i en väsentlig resultatförbättring och en kraftig omsättningsökning. Det är en snabb marknadsreaktion på lanseringen av .XRY version 2.0 som skedde i november i fjol. Framförallt har marknaden i Storbritannien etablerat sig med god orderingång. Även potentialen i de fransk- och tyskspråkiga delarna av EU ser lovande ut och en hel del marknadsaktiviteter genomförs i dessa områden. Olika organisatoriska strukturer och budgetprocesser leder dock till långa säljcykler på vissa geografiska marknader. Efterfrågan fortsätter att vara stark och Micro Systemations produkt .XRY fortsätter att ha en dominerande marknadsställning tack vare väl genomtänkta funktioner, robust hantering och ett brett telefonstöd.

En tät uppgraderingspolicy leder till stort och växande förtroende för bolaget som leverantör hos berörda brottsutredande myndigheter. Att Micro Systemation rappt svarat på behovet av ökad funktionalitet och stöd för fler mobiltelefonmodeller har rönt stor uppskattning hos användarna. Detta visar sig bl a genom en ökad merförsäljning till befintliga kunder. Ett flertal system finns idag ute för utvärdering och test. Bland dessa märks bl a Österrikiska inrikesministeriet. Signalerna från dessa kunder är i stort positiva.

Efterfrågan på effektiva verktyg för Forensic-verksamhet är i stark tillväxt. Mängden mobiltelefoner i omlopp ökar inom alla områden, inte minst inom illegal verksamhet. Mängden information som sparas i mobiltelefonerna växer ständigt och därmed behoven av .XRY.

Förfrågningar kommer nu även från regioner som inte tillämpar latinskt alfabet. Nästa release av produkten kommer därför att innehålla stöd för mobiltelefoner med bl a kyrilliska, arabiska och thai alfabet. I och med detta ökar såväl .XRYs marknadsförsprång som den potentiella marknaden för produkten.

Den nya pris- och affärsmodellen är uppskattad och leder till att allt fler myndigheter väljer att teckna årslicens. Något som bäddar för en fortsatt förbättring av kassaflödet.

Besök gärna vår hemsida på www.msab.com eller skicka ett mail till aktieagare@msab.com om du vill ha löpande bolagsinformation direkt i inkorgen.

Solna i april 2005

Joel Bollö, VD

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)