Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MICRO SYSTEMATION AB (PUBL) ERHÅLLER UTBILDNINGSORDER FRÅN BRITISH CUSTOMS

Regulatory

2005-02-21 12:49:13

Micro Systemation har erhållit en order avseende utbildning av 20 personer från HM Customs and Excise, som ska lära sig .XRY systemet och dess användning. Ordern är den första sedan bolaget för ett par veckor sedan valde att efter behov erbjuda kriminaltekniska utbildningar i framförallt .XRY systemet.

Att bolaget valt att även satsa på utbildningar är en direkt följd av önskemål från kunder som .XRY levererats till. Behoven är stora och förutom möjligheten att utnyttja den fulla potentialen i .XRY har Micro Systemation en omfattande kunskapsbas inom mobiltelefoner och mobil datakommunikation som nu blir tillgänglig i kriminaltekniskt arbete på fältet.

Under våren finns 4 kurser schemalagda och den engelska tullen som tidigare köpt 2 .XRY system kommer att delta med 20 utredare.

– Att vi ses som en naturlig part i att träna brottsutredande myndigheter hur mobiltelefoner ska undersökas ser vi som ett bevis för att vår kunskap inom området är på absolut högsta nivå, säger Bolagets VD Joel Bollö i en kommentar.

– En utvärdering av kurserna kommer att göras till sommaren, därefter kommer en utökning av antalet kurstillfällen och fördjupningskurser att planeras in fortsätter han

Bolagets styrelseordförande Henrik Tjernberg kommer f om 2005-02-21 att arbeta operativt i Springtime AB (www.springtime.nu) som IR konsult. Henrik Tjernbergs roll, som styrelseordförande i Micro Systemation kvarstår.

2003 lanserade bolaget den egenutvecklade produkten – SoftGSM™ X-RAY. SoftGSM™ X-RAY gör det möjligt att snabbt avläsa data i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. SoftGSM™ X-RAY är ett effektivt hjälpmedel för att säkra bevismaterial. Produkten är framtagen i samförstånd med svenska polismyndigheten. I samband med att version 2.0 lanserades i augusti 2004 bytte produkten namn till .XRY. Den 1 november 2004 levererades den första enheten av .XRY 2.0.

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com

Micro Systemation producerar moderna tekniska lösningar med fokus på mobil teknik. Bolaget har ett välkänt renommé genom de egenutvecklade produktserierna SoftGSM NG™ och SoftNET. Produkterna används idag av ett stort antal företag i hela världen.

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equitys aktielista.