Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MICRO SYSTEMATION AB (PUBL) ERHÅLLER ORDER OM 7 STYCKEN XRY-SYSTEM FRÅN RIKSPOLISEN I AUSTRALIEN .

Regulatory

2006-02-14 13:55:27

Micro Systemation har erhållit en order omfattande 7 stycken XRY-system till ett sammanlagt ordervärde av 294.000 kronor från Rikspolisen i Australien.

Australien ingår nu i den grupp länder som i praktiken använder .XRY som standardverktyg för bevissäkring i mobiltelefoner, ett område som ökat i betydelse för brottsutredande myndigheter. Beslutet kommer efter en omfattande och noggrann utvärdering samt överläggningar med bl a kollegor i Storbritannien.

– Beställningen är glädjande då insikten om värdet av produkten sprider sig till nya världsdelar och Rikspolisen i Australien väljer att köpa in 7 system redan i en första order, säger VD Joel Bollö.

– Vår marknadsansvarige genomförde en turné i Sydostasien i slutet av 2005. Resan tillsammans med etablering av ett partnernät börjar nu ge resultat. Vi räknar med fler och större order från regionen under våren, fortsätter VD Joel Bollö.

Micro Systemation har erhållit stöd från ”EU Gateway to Japan”, EU-kommissionens program för hjälp till etablering på den japanska marknaden. I hård konkurrens med andra EU-baserade företag har Micro Systemation erbjudits att delta i en resa till Japan i februari. I Japan arrangeras ett seminarium med utvalda/inbjudna myndigheter som kommer att se och utvärdera bl a XRY.

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com

2003 lanserade Micro Systemation den egenutvecklade produkten – .XRY. XRY gör det möjligt att snabbt avläsa information i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. För brottsutredande myndigheter är XRY ett effektivt hjälpmedel för bevissäkring. Produkten är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheter. Den 1 november 2004 levererades den första enheten av .XRY 2.0. XRY används idag globalt och hanterar fler än 210 mobiltelefonmodeller från alla ledande mobiltelefontillverkare.

Micro Systemation producerar moderna tekniska lösningar med fokus på mobil teknik. Bolaget har ett välkänt renommé i de egenutvecklade produktserierna SoftGSM NG™ och SoftNET. Produkterna används idag av ett stort antal företag i hela världen

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.