Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

FLAGGNINGSMEDDELADE

Regulatory

2007-10-23 14:19:46

(NGM:MSAB B)

Micro Systemations (”MSAB”) båda huvudägare Henrik Tjernberg och Örjan Gatu har i en framställan till bolagets styrelse begärt att 970 000 st A-aktier skall omstämplas till B-aktier. Efter omstämpling kommer Henrik Tjernbergs innehav att uppgå till 1 000 000 st A-aktier samt 745 522 st B-aktier, motsvarande 40,2% av bolagets röster och 9,9% av kapitalet. Örjan Gatus innehav kommer att uppgå till 730 706 st B-aktier, motsvarande 2,7% av rösterna och 4,1% av kapitalet. MSAB kommer efter konverteringen att ha 1 000 000 st A-aktier samt 16 720 000 st B-aktier.

– Vi har under lång tid innehaft röstmajoritet i MSAB. Vi önskar nu göra det lättare för externa ägare att få inflytande över företagets framtid och också öka möjligheterna till institutionellt ägande i MSAB, säger båda huvudägarna i ett gemensamt uttalande.

Henrik Tjernberg och Örjan Gatu meddelar samtidigt att de har för avsikt att avyttra delar av B-aktierna under kommande år.

Frågor besvaras av Henrik Tjernberg, 070-5821304 eller henrik.tjernberg@msab.com

2003 lanserade Micro Systemation den egenutvecklade produkten – .XRY. XRY gör det möjligt att snabbt avläsa information i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. För brottsutredande myndigheter är XRY ett effektivt hjälpmedel för bevissäkring. Produkten är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheter. I november 2006 levererades den tredje stora uppgraderingen av .XRY. XRY används idag globalt och hanterar idag majoriteten av mobiltelefonmodeller från alla ledande mobiltelefontillverkare.

Micro Systemation producerar moderna tekniska lösningar med fokus på mobil teknik. Bolaget har ett välkänt renommé i de egenutvecklade produktserierna SoftGSM NG™ och SoftNET. Produkterna används idag av ett stort antal myndigheter och företag i hela världen

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.