Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MICRO SYSTEMATION AB (PUBL) FÖRNYAR INCITAMENTSPROGRAM

Regulatory

2007-04-17 15:51:39

Vid dagens styrelsesammanträde i Micro Systemation AB beslöt styrelsen att förnya bolagets vinstdelningsprogram för företagets anställda personal. 10 % av bolagets bokslutsvinst avsätts för individuell fördelning. Hälften kommer att gå till ledande befattningshavare och den andra hälften till företagets övriga personal.

Reservationer för vinstdelningen kommer att göras i kommande delårsrapporter men det slutliga utfallet görs i samband med årsbokslutet. Vinstdelningen kommer att utbetalas i form av bonuslön och summan inkluderar sociala avgifter. Bonuslönens tak har satts till sex månadslöner för ledande befattningshavare samt tre månadslöner för övrig personal.

- Vi har valt ett incitamentssystem där personalens utfall är direkt kopplat till bolagets resultat. Vår erfarenhet är att fördelarna med detta program är stora, säger styrelseordförande Henrik Tjernberg i en kommentar. Systemet motiverar, stimulerar och belönar personalen för arbetsinsatser som leder till ett förbättrat resultat för företaget.

Vid styrelsemötet beslöt styrelsen även att avveckla affärsområdet Mobil Datakommunikation. Den kompletterande försäljningen av produkter inom detta område kommer att integreras i affärsområdet Kriminalteknik.

Micro Systemations delårsrapport för det första kvartalet offentliggörs den 20 april 2007.

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com

2003 lanserade Micro Systemation den egenutvecklade produkten – .XRY. XRY gör det möjligt att snabbt avläsa information i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. För brottsutredande myndigheter är XRY ett effektivt hjälpmedel för bevissäkring. Produkten är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheter. Den 1 november 2004 levererades den första enheten av .XRY 2.0. XRY används idag globalt och hanterar fler än 210 mobiltelefonmodeller från alla ledande mobiltelefontillverkare.

Micro Systemation producerar moderna tekniska lösningar med fokus på mobil teknik. Bolaget har ett välkänt renommé i de egenutvecklade produktserierna SoftGSM NG™ och SoftNET. Produkterna används idag av ett stort antal företag i hela världen

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.