Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MICRO SYSTEMATION AB VINNER FRANSKA INRIKESDEPARTEMENTETS UPPHANDLING

Regulatory

2007-11-07 14:18:21

Micro Systemation har, efter offentlig upphandling, tecknat ramavtal med franska Inrikesdepartementet och erhållit en inledande order värd 336 000,00 €.

Inrikesdepartementet* ”Centre de Technologies de la Sécurité Intérieure” (CTSI) i samarbete med ”Laboratoire National de Police Scientifique” (PTS) har sedan våren 2007 genomfört en offentlig upphandling föranledd av tidigare tester och användning av .XRY. Efter en period av utvärdering med omfattande analys valdes MSABs anbud. Kriterierna för urvalet var bl.a. produktkvalité samt funktionalitet, trovärdighet, referenser och pris. Även Micro Systemation som leverantör har utvärderats. Ramavtalet omfattar ca 80st .XRY-licenser och hårdvara, motsvarande 940 000 €, varav en dryg fjärdedel beräknas intäktföras under det fjärde kvartalet 2007. Licenserna för .XRY avser 4 års användning av produkten. Micro Systemation räknar med flera förfrågningar inom kort, eftersom ordern redan idag uppfattas som otillräcklig för att tillfredsställa behoven som samtliga polisstyrkor under Inrikesdepartementet har uttryckt.

– Vår strategi i Frankrike, där administrationen är komplex, processerna långa samt där alla beslut för polisens verksamhet fattas centralt, bär äntligen frukt. Micro Systemations strategi är inte att vara billigast på marknaden, men vår målmedvetna satsning och kontinuerliga närvaro i Frankrike tillsammans med våra referenser och utmärkta testresultat gjorde att vi vann upphandlingen, säger Emmanuel Chagot, ansvarig säljare i en kommentar.

- .XRY är den första produkt inom detta område som franska administrationen gör en så omfattande investering i. Denna prestigefyllda affär öppnar nya möjligheter för MSAB i Frankrike, men även i resten av Europa och Nordafrika forsätter VD Joel Bollö.

*I Frankrike är polisens alla olika styrkor organiserade under Inrikesdepartementet som driver samtliga polis- och statsäkerhetsfrågor samt fattar samtliga centrala beslut.

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com eller henrik.tjernberg@msab.com

.XRY lanserades av Micro Systemation 2003. Den egenutvecklade produkten .XRY gör det möjligt att snabbt avläsa information i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. För brottsutredande myndigheter är .XRY ett effektivt hjälpmedel för bevissäkring. Produkten är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheter. Den 1 november 2004 levererades den första enheten av .XRY och produkten används idag globalt och hanterar de flesta mobiltelefonmodeller från alla ledande tillverkare.

Micro Systemation producerar moderna tekniska lösningar med fokus på mobil teknik. Bolaget har ett välkänt renommé i de egenutvecklade produktser

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.