Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

NIOMÅNADERSRAPPORT 2007

Regulatory

2007-10-26 10:27:14

(NGM:MSAB B)

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32)

· Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00)

· Resultat per aktie 0,77 kr (0,40)

· Likvida medel vid periodens slut 24,43 Mkr (9,92)

· Bolaget har under Q3 sålt och levererat 144 nya .XRY startpaket

· 175 .XRY licenser har förnyats under q3

· Belgien satsar på XRY som standard

VD: Vår satsning i Nordamerika går bra

Niomånadersrapporten visart visar på en bra tillväxt, Nettoomsättningen ökade med 84 % och resultatet med 94 % jämfört med samma period föregående år. För det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 86 % och resultatet med 58 % jämfört med 2006.

Micro Systemation fortsätter sin starka tillväxt under tredje kvartalet, som är vårt näst bästa någonsin. Det är desto mer glädjande som resultatet för tredje kvartalet tidigare varit lite svagare än övriga kvartal.

Vi fortsätter att utveckla XRY och vår lyhördhet för kundernas behov och önskemål innebär att produktens prestanda hela tiden ligger i takt med, eller till och med något före, kundernas efterfrågan.

Under perioden har vi också lanserat vår nya webbplats. Med denna plattform kan vi nu hålla en betydligt högre servicegrad till våra kunder. När en kund loggat in kan han/hon bland annat:

· se sina licenser – förnya dessa och även göra tilläggsbeställningar

· logga in på webbshop för hantering av kompletteringsorder

· aktivt delta i MSAB Forum

· rösta på förslag om förbättringar i produkten

· prioritera telefoner som MSAB ska implementera

· få support

Med detta blir vi ledande på marknaden när det gäller tillgänglighet och möjlighet för kunden att hantera sina licenser.

Under perioden har vi sett hur vår långsiktiga satsning på Nordamerika börjat ge god utväxling. Mycket av det arbete vi lagt ner här under flera år ger nu bra resultat och vår verksamhet växer kraftigt. Till stor del har vi koncentrerat oss på de östra delarna av USA, eftersom de största myndigheterna är lokaliserade kring Washington. Men potentialen är mycket stor även i andra delar av landet. Som ett led i ökad kundnärvaro på stora marknader har Micro Systemation nu anställt en medarbetare i Arizona, ansvarig för sydvästra USA. Startskottet för vår säljare var HTCIA-konferensen i augusti i år. Vi bedömer marknadsutsikterna som goda eftersom version 3.5 av XRY även kommer att ha stöd för Black Berry, samtidigt som antalet CDMA-telefoner ökar kontinuerligt.

Under hösten 2007 har vi deltagit i ett stort antal mässor/seminarier världen över, till exempel i Sverige, Norge, Frankrike, Holland, England, USA och Brasilien. Dessutom har vi arrangerat egna workshopdagar i bland annat Belgien som väckt mycket stort intresse hos befintliga och potentiella kunder.

Utvecklingen av HeXRY går enligt plan. Vi kan nu demonstrera produkten och intresset är stort. De som arbetar med Hex-filer är en än mer specialiserad kategori av användare, vilket gagnar oss eftersom de lättare kan se nyttan av komplexa produkter.

I takt med att vi växer och anställer allt fler har vi också beslutat att utöka våra lokaler. Från och med den första december i år kommer vi därför att expandera kontorsytan genom ett mycket förmånligt hyresavtal.

Utsikter

Micro Systemation är i stark tillväxt och våra kunder har stort förtroende för oss och våra produkter. Konkurrensen växer dock hela tiden i takt med att allt fler leverantörer ger sig in på vår marknad. Vår starka position utmanas därför kontinuerligt och vår framgång avgörs även i fortsättningen av vår förmåga att ständigt lyssna på våra kunder och leverera de lösningar de efterfrågar.

Kvartal fyra ser ut att kunna bli lika starkt som tidigare vilket skulle göra 2007 till ännu ett rekordår för bolaget.

Joel Bollö

Verkställande Direktör

(För fullständig rapport se bifogad fil)