Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

ANGÅENDE MARKNADSUTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2008

Regulatory

2008-12-16 11:08:19

(NGM:MSAB B)

Micro Systemation (MSAB) kommunicerade i delårsrapporten för det tredje kvartalet att bolaget ännu inte noterat några effekter av den globala finansiella turbulensen på försäljningen. Utvecklingen hittills under det fjärde kvartalet visar dock på en försvagning när det gäller nyförsäljningen av XRY och XACT licenser. Det är bolagets bedömning att detta bland annat beror på att kunderna har mindre benägenhet att göra inköp som ligger utanför årets tidigare planerade budget. Uppdateringsfrekvensen för befintliga licenser t o m 30 november 2008 var dock fortsatt stark - 97 procent för XRY, vilket är 14 procentenheter högre än för årets första nio månader.

Försäljningen för fjärde kvartalet t o m den 30 november uppgick till 10,7 MSEK med ett preliminärt resultat på 4,5 MSEK före skatt. Det är bolagets bedömning att försäljning och resultat för kvartalet som helhet kommer att bli lägre än för motsvarande period 2007, då omsättningen uppgick till 18,2 MSEK med ett rörelseresultat på 9,7 MSEK. Under slutet av 2007 erhölls bolagets enskilt största order hittills på 9 MSEK varav 4,1 MSEK intäktsfördes på fjärde kvartalet 2007. Bolaget lämnar inga prognoser för fjärde kvartalet 2008.

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com

Micro Systemation (MSAB) är marknadsledande leverantör av system för bevissäkring ur mobila enheter. Den egenutvecklade produkten .XRY som lanserades 2003 gör det möjligt att snabbt avläsa information i mobiltelefoner. Produkten är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheter. 2008 lanserades påbyggnadsprodukten XACT som läser fysisk data som sedan kan analyseras för att även kunna visa information som tagits bort från enheten. MSAB grundades 1980 Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.