Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

ÅRSSTÄMMA I MICRO SYSTEMATION AB (PUBL)

Regulatory

2008-04-24 10:08:53

(NGM:MSAB B)

• Vid Tisdagens årsstämma i Micro Systemation AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Vidare beslöts att omvälja Jan-Olof Backman, Jan Klingspor, Örjan Gatu, Henrik Tjernberg samt Joel Bollö till ordinarie ledamöter i styrelsen.

• Styrelsens förslag att minska reservfonden med 11 518 kkr för återbetalning till aktieägarna godkändes. Minskningen motsvarar 0,65 kr per aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för återbetalningen som beräknas infalla i slutet av juni efter bolagsverkets godkännande av åtgärden.

• Årsstämman beslöt uppdra åt styrelsen att i god tid före nästkommande Årsstämma utse en valberedning.

• Årsstämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att avbryta det pågående optionsprogrammet.

• VD Joel Bollö redogjorde vid den efterföljande diskussionen om bolagets verksamhet och marknadsförutsättningarna för bolagets produkter SIM id Cloner, .XRY och XACT

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com eller henrik.tjernberg@msab.com

.XRY lanserades av Micro Systemation 2003. Den egenutvecklade produkten .XRY gör det möjligt att snabbt avläsa information i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. För brottsutredande myndigheter är .XRY ett effektivt hjälpmedel för bevissäkring. Produkten är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheter. Den 5:e mars 2008 lanserades XACT som kompletterar .XRY genom att göra det möjligt att fysiskt göra en komplett kopia av en mobiltelefons minne för att sedan genomföra tolkning och analys av innehållet.

Micro Systemation är marknadsledande leverantör av system för bevissäkring ur mobila enheter. Bolaget har ett välkänt renommé i de egenutvecklade produktserierna SoftGSM NG™ och SoftNET. Produkterna används idag av ett stort antal företag i hela världen.

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.