Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MICRO SYSTEMATION AB RÄTTELSE TILL DELÅRSRAPPORT.

Regulatory

2008-04-24 17:59:18

I den delårsrapport avseende rapportperioden januari – mars 2008 som bolaget avgav den 18 april 2008 förekom flera felaktiga nyckeltal. De resultat- och balansräkningar samt den kassaflödesanalys som presenterades är dock korrekt i sin helhet.

De punkter som inleder rapporten avser det första kvartalet och inte helåret, som den felaktiga rubriken anger. Rapporten publicerades den 18 april 2008.

Rörelsemarginalen för perioden var 39 % (50 %)

Likvida medel vid periodens slut var 42,82 Mkr (15,84)

Jämförelsetalen avser samma period föregående år.

En korrigerad rapport finns att hämta på bolagets hemsida www.msab.com

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com eller henrik.tjernberg@msab.com

.XRY lanserades av Micro Systemation 2003. Den egenutvecklade produkten .XRY gör det möjligt att snabbt avläsa information i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. För brottsutredande myndigheter är .XRY ett effektivt hjälpmedel för bevissäkring. Produkten är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheter. Den 5:e mars 2008 lanserades XACT som kompletterar .XRY genom att göra det möjligt att fysiskt göra en komplett kopia av en mobiltelefons minne för att sedan genomföra tolkning och analys av innehållet.

Micro Systemation är marknadsledande leverantör av system för bevissäkring ur mobila enheter. Bolaget har ett välkänt renommé i de egenutvecklade produktserierna SoftGSM NG™ och SoftNET. Produkterna används idag av ett stort antal företag i hela världen.

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.

(För korrigerad rapport se bifogad fil)