Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

OPTIONSPROGRAM AVBRYTS

Regulatory

(NGM:MSAB B)

Styrelsen i Micro Systemation AB (publ) har vid sitt sammanträde den 29:e januari beslutat att avbryta genomförandet av det optionsprogram som en extra bolagsstämma fattade beslut om den 11:e januari 2008. Skälet till detta är allvarliga brister och direkta felaktigheter i det beslutsunderlag som framlades på stämman och som även blev stämmans beslut. Det formella beslutet att inhibera optionsprogrammet kommer att fattas av ordinarie årsstämma som är planerad till den 22 april 2008.

– Det är beklagligt att vi tvingas till denna åtgärd men den konsult vi anlitat för att utforma ramverket för optionsprogrammet har tyvärr inte klarat sin uppgift utan levererat felaktig information, säger styrelseordförande Henrik Tjernberg i en kommentar. Styrelsen har för avsikt att förbereda ett nytt incitamentsprogram, fortsätter han..

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com eller henrik.tjernberg@msab.com

.XRY lanserades av Micro Systemation 2003. Den egenutvecklade produkten .XRY gör det möjligt att snabbt avläsa information i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. För brottsutredande myndigheter är .XRY ett effektivt hjälpmedel för bevissäkring. Produkten är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheter. Den 1 november 2004 levererades den första enheten av .XRY och produkten används idag globalt och hanterar de flesta mobiltelefonmodeller från alla ledande tillverkare.

Micro Systemation producerar moderna tekniska lösningar med fokus på mobil teknik. Bolaget har ett välkänt renommé i de egenutvecklade produktser

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.