Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

ÅRSSTÄMMA I MICRO SYSTEMATION AB (PUBL)

Regulatory

(NGM:MSAB B)

• Vid gårdagens årsstämma i Micro Systemation AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Vidare beslöts att omvälja Jan-Olof Backman, Jan Klingspor, Örjan Gatu, Henrik Tjernberg till ordinarie ledamöter i styrelsen.

• Styrelsens förslag om utdelning av 0,65 kr per aktie, totalt 11 518 kkr till aktieägarna godkändes.

• Årsstämmas protokoll kommer inom kort läggas ut på bolagets hemsida

• VD Joel Bollö redogjorde vid den efterföljande diskussionen om bolagets verksamhet och marknadsförutsättningarna för bolagets produkter SIM id-Cloner, .XRY och XACT

_________________________________

Joel Bollö

VD

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com

.XRY lanserades av Micro Systemation 2003. Den egenutvecklade produkten .XRY gör det möjligt att snabbt avläsa information i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. För brottsutredande myndigheter är .XRY ett effektivt hjälpmedel för bevissäkring. Produkten är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheter. Den 2008 lanserades XACT som kompletterar .XRY genom att göra det möjligt att fysiskt göra en komplett kopia av en mobiltelefons minne för att sedan genomföra tolkning och analys av innehållet.

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.