Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

ÅRSSTÄMMA I MICRO SYSTEMATION AB (PUBL) 2010

Regulatory

(NGM:MSAB B)

- Vid gårdagens årsstämma i Micro Systemation AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

- Styrelsens förslag till en kontant utdelning om 1 kr per aktie godkändes. Avstämningsdag för utdelning är den 3 maj 2010. MSAB B handlas exklusive utdelning från och med den 29 april 2010.

- Vidare beslöts att omvälja Henrik Tjernberg till styrelseordförande samt att omvälja Jan-Olof Backman, Jan Klingspor och Örjan Gatu till ordinarie ledamöter i styrelsen.

- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

- Valberedningen med Mattias Ståhlgren (Ordf), Johan Lannebo och Thomas Hjelmblad omvaldes.

- Förslaget till villkorad ändring av bolagsordningen godkändes enhälligt av årsstämman.

- VD Joel Bollö redogjorde vid den efterföljande diskussionen om bolagets verksamhet samt marknadsförutsättningarna för bolagets produkter och tjänster.

För ytterligare information, kontakta styrelseordförande Henrik Tjernberg: henrik.tjernberg@msab.com eller CFO Joachim Sandberg: joachim.sandberg@msab.com Telefon +46 8 739 02 70

Styrelsen i april 2010

Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Den egenutvecklade mjukvaran XRY har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Med både logisk och fysisk avläsning kan XRY även återskapa raderad information och ger därmed en totallösning inom ”mobile forensics” med obruten beviskedja. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud och möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, tull och militär. Micro Systemation är noterat på NGM-börsen för nordiska tillväxtbolag sedan 1999.