Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2010

Regulatory

Fortsatt stabil utveckling – frånvaro av större affärsavslut under kvartalet

Andra kvartalet

• Nettoomsättningen ökade med 4,0 procent till 17,4 (16,8) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (3,1) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,5 procent jämfört med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 18,5 procent

• Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (1,9) mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,11) kr

Januari – juni

• Nettoomsättningen ökade med 4,8 procent till 37,5 (35,8) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (8,8) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,7 procent jämfört med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 24,6 procent

• Resultat efter skatt uppgick till 3,2 (5,9) mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,18 (0,34) kr

• Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 20,4 (35,4) mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 (3,5) mkr

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Den egenutvecklade mjukvaran XRY har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Med både logisk och fysisk avläsning kan XRY även återskapa raderad information och ger därmed en totallösning inom ”mobile forensics” med obruten beviskedja. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud och möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, tull och militär. Micro Systemation är noterat på NGM-börsen för nordiska tillväxtbolag sedan 1999.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)