Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2010

Regulatory

Stora order gav kraftig försäljningstillväxt under kvartalet

(För fullständig rapport, inkl tabeller, se bifogad fil)

 

Tredje kvartalet

* Nettoomsättningen ökade med 123,5 procent till 31,8 (14,2) mkr

* Rörelseresultatet uppgick till 8,0 (0,3) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25,1 procent jämfört med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent

* Resultat efter skatt uppgick till 5,8 (0,4) mkr

* Resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,02) kr

 

Januari – september

* Nettoomsättningen ökade med 38,5 procent till 69,3 (50,0) mkr

* Rörelseresultatet uppgick till 12,7 (9,1) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,3 procent jämfört med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 18,2 procent

* Resultat efter skatt uppgick till 8,9 (6,3) mkr

* Resultat per aktie uppgick till 0,50 (0,36) kr

* Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 20,4 (34,9) mkr

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 (3,7) mkr

 

VD:s kommentar

Q3 2010 – Bästa Sommaren någonsin

Tredje kvartalets omsättning steg med 123 % och slutade på 31,8 (14,2) mkr vilket gör det till ett av de starkaste kvartalen någonsin i Micro Systemations tjugosexåriga historia. Vi har lyckats hålla uppe marginalerna i affärerna trots hård konkurrens, som tillsammans med effektivare produktion gav ett resultat för det tredje kvartalet på 8,0 (0,3) mkr.

I juni erhöll vi vår då största order någonsin till ett ordervärde av 14 mkr. Denna order vann vi efter en lång upphandling som startade redan i slutet av 2009. Micro Systemations produkter har valts att bli kundens förstahandsval för avläsning av mobiltelefoner. Upphandlingen har ställt höga krav på bolaget och en del kundanpassningar av hårdvaran har gjorts. Vi har sedan tidigare förutsett större upphandlingar och därmed större möjliga beställningar med krav på snabba leveranser, och i början av 2009 påbörjade vi ett förbättrings- och effektiviseringsprojekt av framförallt kabelhanteringen. Tack vare förbättrad produktionen och logistik klarade vi nu att leverera i samma kvartal som rekordordern erhölls.

Bra har blivit bättre, och innan vi levererade de första 168 systemen erhöll vi ytterligare två orders som omfattar totalt 476 stycken Field Version, till ett sammanlagt ordervärde överstigande 36 mkr.

Det är inte bara USA som går bra, vi ser en stark tillväxt även i Asien där vårt intensifierade arbete ger gott resultat och där försäljningstillväxten för årets nio första månader är 56 %. Under kvartalet har vi genomfört en uppskattad utbildning för våra användare i Hong Kong. Asien kan bli en stor marknad för våra produkter och vi siktar på att öka vår marknadsnärvaro i regionen.

När vi vinner så många och stora kunders förtroende ser vi det som det yttersta beviset på vår kvalité. Vi strävar efter att förvalta denna möjlighet och stärka vår position på marknaden ytterligare. Vi kommer bli mycket mer offensiva i vårt arbete och satsa parallellt både på förstärkt utveckling och på ökad kundbearbetning.

Tack för visat förtroende

Solna 22 oktober

Joel Bollö, VD och koncernchef