Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MICRO SYSTEMATION AB PRESENTERAR LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Regulatory

(NGM: MSAB B)

Micro Systemations styrelse har beslutat att kommunicera bolagets långsiktiga finansiella mål. MSAB ska över den kommande treårsperioden sträva efter att nå:

• minst 25 procents organisk omsättningstillväxt samt

• minst 25 procents rörelsemarginal

Av årets vinst ska som tidigare kommunicerats minst 30 procent delas ut till aktieägarna givet att detta är förenligt med upprätthållande av en adekvat likviditet för den planerade verksamheten.

Styrelsens ordförande Henrik Tjernberg kommenterar:

- MSAB har ett starkt kunderbjudande inom mobile forensics. Vi anser själva att vi är världsledande på området trots att konkurrensen om kunderna hårdnat. Hård konkurrens påverkar givetvis vår egen frihetsgrad när det gäller prissättning. Dessa finansiella mål är enligt vår bedömning realistiska. Samtidigt vill vi nämna att trots att en allt större del av våra intäkter är återkommande, d v s befintliga kunder som förnyar sina licenser, så kan ändå enskilda kvartals försäljning och resultat fluktuera väsentligt som en följd av utfallet i större affärer.”

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:

Joel Bollö, VD Micro Systemation, telefon 08-739 02 70

Henrik Tjernberg, Ordförande Micro Systemation, henrik.tjernberg@msab.com

Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Den egenutvecklade mjukvaran XRY har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Med både logisk och fysisk avläsning kan XRY även återskapa raderad information och ger därmed en totallösning inom ”mobile forensics” med obruten beviskedja. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud och möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, tull och militär. Micro Systemation är noterat på NGM-börsen för nordiska tillväxtbolag sedan 1999.