Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

SVAGARE FINANSIELL UTVECKLING UNDER ANDRA KVARTALET

Regulatory

(NGM: MSAB B)

MSAB’s revisorsgranskade halvårsrapport kommer att publiceras den 20 augusti 2010, men då det preliminära resultatet för andra kvartalet år 2010 blev oväntat svagt, kommuniceras denna vinstvarning.

VD Joel Bollö kommenterar:

- Nettoomsättningen kommer att ligga i nivå med föregående år, vilket vi inte är nöjda med. Med en ökad kostnadsmassa främst avseende personal, kommer rörelseresultatet som en konsekvens bli lägre än föregående år. Våra preliminära uppskattningar visar på ett rörelseresultat i intervallet 1-2 Mkr. Fortsättningsvis tror vi dock att året till sin helhet kommer utveckla sig positivt och i linje med de långsiktiga mål som styrelsen tidigare har kommunicerat.

Det finns flera orsaker till att omsättningstillväxten i förhållande till 2009 uteblivit. Konkurrensen har hårdnat, vilket framförallt haft en prishämmande effekt. Vidare har finanskrisens effekter på brottsutredande myndigheters budgetar fortsatt att begränsa försäljningsvolymen. Men vi ser även att marknaden generellt mognat, vilket leder till att allt fler upphandlingar sker på central nivå. Centrala upphandlingar är större och tar ofta längre tid vilket innebär en ojämn takt i försäljningstillväxten.

Sammantaget tror vi, med beaktande av pågående upphandlingar, att 2010 kommer att bli ett framgångsrikt år, avslutar Joel Bollö, VD.

Med anledning av ovanstående inbjuder MSAB journalister och aktieägare till pressträff i bolagets lokaler, Råsundavägen 1-3 i Solna. Pressträffen kommer att inledas kl 13.oo den 5 juli 2010.

För ytterligare information, kontakta VD Joel Bollö: joel.bollo@msab.com eller

CFO Joachim Sandberg: joachim.sandberg@msab.com Telefon +46 8 739 02 70

Micro Systemation är en ledande aktör inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter. Bolaget har kontor i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Den egenutvecklade mjukvaran XRY har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Micro Systemation levererar idag en totallösning inom ”mobile forensics” med obruten beviskedja. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud och möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Micro Systemation är noterat på NGM-börsen för nordiska tillväxtbolag sedan 1999.