Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Årsstämma i Micro Systemation AB (publ) 2011

Regulatory
  • Vid gårdagens årsstämma i Micro Systemation AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen. Styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.
  • Styrelsens förslag till en kontant utdelning om 80 öre per aktie godkändes. Avstämningsdag för utdelning är den 2 maj 2011. MSAB B handlas exklusive utdelning från och med den 28 april 2011.
  • Vidare beslöts att omvälja Henrik Tjernberg till styrelseordförande samt att omvälja Jan-Olof Backman, Jan Klingspor och Örjan Gatu till ordinarie ledamöter i styrelsen. Vidare beslöts att nyvälja Ulf Arnetz samt Katarina G Bonde till ordinarie ledamöter i styrelsen.
  • Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
  • Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram för VD och utvecklingschef godkändes med erforderlig majoritet. Detta innebär bland annat nyemission av 922 000 aktier av en nyinrättat C-serie. Aktierna, som kan omvandlas till B-aktier kommer att tilldelas VD och utvecklingschef i proportion till, och under förutsättning att, förutbestämda mål uppnås fram till och med 2013.
  • Mattias Ståhlgren (Ordf), Erik Hermansson och Henrik Tjernberg valdes till valberedning.
  • VD Joel Bollö redogjorde vid den efterföljande diskussionen om bolagets verksamhet samt marknadsförutsättningarna för bolagets produkter och tjänster.

För ytterligare information, kontakta styrelseordförande Henrik Tjernberg: henrik.tjernberg@msab.com eller CFO Joachim Sandberg: joachim.sandberg@msab.com Telefon +46 8 739 02 70

Styrelsen i april 2011

 

Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Den egenutvecklade mjukvaran XRY har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Med både logisk och fysisk avläsning kan XRY även återskapa raderad information och ger därmed en totallösning inom ”mobile forensics” med obruten beviskedja. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud och möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, tull och militär. Micro Systemation är noterat på NGM-börsen för nordiska tillväxtbolag sedan 1999.