Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Delårsrapport januari - september 2011

Regulatory

Tillväxt med ökad rörelsemarginal

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 11,1 procent till 35,3 (31,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,2 (8,0) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 34,6 (25,1) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,3 (5,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,47 (0,32) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 (-0,4) mkr

 

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade med 29,0 procent till 89,3 (69,3) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,1 (12,7) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,5 (18,3) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,3 (8,9) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,75 (0,50) kr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 38,1 (20,4) mkr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,2 (0,5) mkr

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Den egenutvecklade mjukvaran XRY har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Med både logisk och fysisk avläsning kan XRY även återskapa raderad information och ger därmed en totallösning inom ”mobile forensics” med obruten beviskedja. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud och möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, tull och militär. Micro Systemation är noterat på NGM-börsen för nordiska tillväxtbolag sedan 1999.

 

VDs kommentarer

Försäljningen ökade med hela 29 procent till 89,3 (69,3) mkr under perioden. Tillväxten under tredje kvartalet blev 11,1 procent med en nettoomsättning på 35,3 (31,8) mkr. Rörelseresultatet för årets nio första månader förbättrades med 58 procent till 20,1 (12,7) mkr. Bolaget hanterar allt fler kunder och leveranserna fortsätter att fungera mycket bra.

Vår försäljning fortsätter utvecklas starkt i Nordamerika och Sydostasien. Den europeiska marknaden där Storbritannien har stor inverkan, visar inte samma tillväxt.

Vi har haft en hög tillväxttakt under årets första nio månader och den underliggande marknaden fortsätter växa starkt. De stora order till USA som intäktsfördes framför allt under det fjärde kvartalet 2010, gör att vi bedömer att vi inte kommer att överträffa förra årets försäljningssiffror för helåret.

I september lanserade Micro Systemation  XRY 6.0  - det är en till stor del nyskriven version av vår mjukvara, vilken tagit  över ett år att utveckla.

Den nya versionen bygger på en helt ny plattform vilket möjliggjort att vi kunnat bygga in många eftertraktade funktioner. Lanseringen skedde på Nordic Phone Forensic Seminar, där Micro Systemation genomförde ett heldags-seminarium för samtliga forensiska experter i Norden.

Arbetet med att ta fram den nya versionen har tagit mycket resurser, detta tillsammans med fortsatt stark efterfrågan gör att vi fortsätter rekrytera.

Micro Systemation flyttar till våren in i ändamålsenliga lokaler med bra kommunikationer och stimulerande miljö i området kring Hornstull, Stockholm.

 

Solna  oktober 2011

Joel Bollö

 

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké     3 februari 2012

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com.

 

(För fullständig rapport inklusive tabeller, se bifogad fil)

 

Frågor ställs till:

VD och koncernchef Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com