Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Delårsrapport januari-juni 2011

Regulatory

Försäljningen fortsätter att öka

 

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 41,4 procent till 24,6 (17,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,5 (1,7) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,0 procent jämfört med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,6 (1,2) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 (0,07) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,5 (-4,0) mkr

 

Januari - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 44,1 procent till 54,0 (37,5) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,8 (4,7) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,5 procent jämfört med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 12,7 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,0 (3,2) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,28 (0,18) kr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 38,5 (20,4) mkr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 (0,5) mkr

 

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Den egenutvecklade mjukvaran XRY har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Med både logisk och fysisk avläsning kan XRY även återskapa raderad information och ger därmed en totallösning inom "mobile forensics" med obruten beviskedja. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud och möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, tull och militär. Micro Systemation är noterat på NGM-börsen för nordiska tillväxtbolag sedan 1999.

 

VDs kommentarer

Försäljningen ökade med hela 44 procent till 54,0 (37,5) mkr under perioden, tillväxten under andra kvartalet blev 41 procent med en nettoomsättning på 24,6 (17,4) mkr. Rörelseresultatet för halvåret förbättrades med 65 procent till 7,8 (4,7) mkr. Bolaget hanterar allt fler kunder och leveranserna fortsätter att fungera mycket bra. Under det andra kvartalet levererade vi 98 procent av alla inkomna order på under en vecka.

Efterfrågan har varit bra på de flesta marknader. Störst tillväxt har vi i USA tätt följt av Asia-Pacific. Europa har genomgående haft tuffare budgetåtstramningar och marknaden är mer mogen än i övriga världen. Trots det ligger försäljningen i Europa på jämförbar nivå med första halvåret föregående år.  

Sammantaget påverkar den allmänna ekonomiska oron på marknaden våra kunders möjligheter att finansiera nya inköp. Säljcyklerna blir längre och vi får avsätta mer tid för varje enskild affär på ett sätt som vi inte behövde för ett år sedan.

XRY-konceptet har framtiden för sig även på mer avlägsna geografiska marknader. Latinamerika med Brasilien i spetsen är en marknad där vi ser väldigt mycket intressant hända. Vi valde under våren att omorganisera marknadsorganisationen med syftet att öka bearbetningen av länderna i denna region. Inom kort kommer Latinamerika bearbetas av vår egen säljare stationerad i Brasilien. Brasilien är en av världens 10 största ekonomier och samtidigt snabbväxande. Även övriga BRIC-länder är givetvis högintressanta för bolaget.

Vi ser hur marknaden för mobile forensic-produkter fortsätter utvecklas och bolaget arbetar med flera nya paketeringar av XRY-produkterna. Fler paketeringar gör att vi kan utöka vår marknad då vårt utbud anpassas för allt fler potentiella användare. För att påskynda produktlanseringstakten har vi under våren rekryterat 7 medarbetare till utveckling och teknisk support. Samtliga kommer tillträda sina tjänster under hösten.

I slutet av juni genomförde bolaget en repris på förra årets lyckade partnerträff i Stockholm. Vi fick återigen mycket bra uppslutning med 19 deltagare från 11 olika länder. Under partnerveckan vidareutbildar vi våra partners i det senaste inom mobile forensics. Vi får senaste nytt från samtliga marknader samt ett tillfälle att diskutera strategier och utbyta erfarenheter. Partnerträffen är mycket uppskattad och deltagarna lämnade träffen med uppdaterad kunskap och fulla av motivation.

Vi har haft en hög tillväxttakt under det första halvåret och den långsiktiga bedömningen är att marknaden fortsätter att växa starkt. Det turbulenta ekonomiska läget samt de stora order som inkom under andra halvåret 2010, gör att vi bedömer att tillväxten kommer mattas av under andra halvåret detta år.

Vår strategi med fortsatt satsning på breddning och förnyelse av produktutbudet samt ökad marknadsbearbetning ligger fast. De fundamentala drivkrafterna för vår verksamhet är mycket starka. För att nå våra höga tillväxtmål satsar vi på att öka bearbetningen av nya geografiska marknader  samt att bredda användarbasen på befintliga marknader. Det förra sker främst genom direkt etablering av sälj- och marknadsresurser, det senare genom att lansera XRY i nya versioner, som tar sikte på snabb, enkel hantering utförd av användare med liten datavana.

XRY utsågs i början av juni till bästa produkt för andra året i rad av Digital Forensics Community. Juryn utgjordes av över 4000 röstande medlemmar. De som röstar är framförallt användare av olika mobile forensics produkter. Ett stort tack till alla duktiga medarbetare och krävande kunder som har placerat oss i världstoppen!

 

Solna 2011

Joel Bollö

 

(För fullständig rapport inklusive tabeller, se bifogad fil)