Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation offentliggör noteringsdokument

Regulatory

I morgon torsdag den 15 december kl 09:00 offentliggör Micro Systemation ett noteringsdokument, vilket upprättats i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Noteringsdokumentet kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.msab.com.

Noteringen innebär att handeln i Micro Systemations B-aktier flyttas till NASDAQ OMX Stockholm, med planerad första handelsdag den 27 december 2011. Sista dag för handel på NGM Equity är planerad till den 23 december 2011. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med bytet av noteringsplats. Aktiens kortnamn är även fortsättningsvis MSAB B och ISIN kod är SE0000526626.

Styrelsens huvudsakliga skäl för listbytet är att detta bedöms komma att förbättra likviditeten i handeln med bolagets aktier samt skapa förutsättningar för en breddad ägarbas.

För ytterligare information, vänligen kontakta styrelseordförande Henrik Tjernberg, henrik.tjernberg@msab.com eller telefon 0705/821304.

 

 

 

 

 

Om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande leverantör av system för att utvinna och tolka information från mobila enheter (mobiltelefon, smart phone, gps, läsplatta med flera). Kunder finns främst inom polis- och rättsväsende, militär samt underrättelsetjänst. Bolaget grundades 1984 och har sedan starten varit inriktat på avancerad datakommunikation. Sedan 1998 har Micro Systemation i huvudsak sysslat med programvaruutveckling. 2004 lanserades Bolagets produkt XRY, vilken var ett resultat av nära samarbete med den svenska polisen, som på ett strukturerat och rättssäkert sätt ville kunna utvinna och analysera data från beslagtagna mobiltelefoner. XRY har sedan dess utvecklats till ett komplett verktyg för att utvinna och tolka information från mobila enheter och sålts till över 50 länder. År 2010 omsatte Micro Systemation 124 mkr och redovisade ett rörelseresultat på 30 mkr.