Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Försäljningsutveckling fjärde kvartalet 2011

Regulatory
MSABs bokslutskommuniké kommer att publiceras den 3 februari 2012 men då de preliminära försäljningssiffrorna för det fjärde kvartalet 2011 visar på en starkare försäljning än förväntat kommuniceras denna marknadsuppdatering.

 VD Joel Bollö kommenterar;

Nettoomsättningen för helåret 2011 kommer att bli 4-5 % bättre än 2010, då den uppgick till 124,1 MSEK. Försäljningen i Asien och Tyskland har mot slutet av fjolåret gått bättre än vad vi förväntat oss och marknadsläget indikerat.

 För närvarande pågår revisorsgranskning av MSABs bokslut för 2011.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Micro Systemation AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2012 kl 16.00.

Om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande leverantör av system för att utvinna och tolka information från mobila enheter (mobiltelefon, smart phone, gps, läsplatta med flera). Kunder finns främst inom polis- och rättsväsende, militär samt underrättelsetjänst. Bolaget grundades 1984 och har sedan starten varit inriktat på avancerad datakommunikation. Sedan 1998 har Micro Systemation i huvudsak sysslat med programvaruutveckling. 2004 lanserades Bolagets produkt XRY, vilken var ett resultat av nära samarbete med den svenska polisen, som på ett strukturerat och rättss��kert sätt ville kunna utvinna och analysera data från beslagtagna mobiltelefoner. XRY har sedan dess utvecklats till ett komplett verktyg för att utvinna och tolka information från mobila enheter och sålts till över 50 länder. År 2010 omsatte Micro Systemation 124 mkr och redovisade ett rörelseresultat på 30 mkr. http://www.msab.com

 

         Styrelseordförande Henrik Tjernberg, henrik.tjernberg@msab.com eller
         telefon 0705/821304.
         CFO Joachim Sandberg, joachim.sandberg@msab.com eller
         telefon 0707/746876.

Dokument