Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Årsstämmokommuniké 2012

Regulatory
Årsstämma i Micro Systemation AB (publ) 2012

 

Vid gårdagens årsstämma i Micro Systemation AB (publ) beslutades:

  • Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Att godkänna styrelsens förslag till en kontant utdelning om 1 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 30 april 2012. MSAB B handlas exklusive utdelning från och med den 26 april 2012.
  • Att omvälja Henrik Tjernberg till styrelseordförande samt att omvälja Katarina G Bonde, Ulf Arnetz, Jan-Olof Backman, Jan Klingspor och Örjan Gatu till ordinarie ledamöter i styrelsen. 
  • Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Att till valberedningen omvälja Henrik Tjernberg samt Erik Hermansson som också utsågs till ordförande för valberedningen. Robert Ahldin nyvaldes till ledamot. 

VD Joel Bollö redogjorde vid den efterföljande diskussionen om bolagets verksamhet samt marknadsförutsättningarna för bolagets produkter och tjänster.

 

Styrelsen i april 2012

 

Styrelseordförande Henrik Tjernberg +46 8 739 02 70 henrik.tjernberg@msab.com
CFO Joachim Sandberg +46 8 739 02 70 joachim.sandberg@msab.com

 

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Den egenutvecklade mjukvaran XRY har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Med både logisk och fysisk avläsning kan XRY även återskapa raderad information och ger därmed en totallösning inom ”mobile forensics” med obruten beviskedja. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud och möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, tull och militär. Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under kortnamnet MSAB B.

Dokument