Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Delårsrapport första kvartalet

Regulatory
Delårsrapport januari – mars 2012 

Micro Systemation AB (Publ) Nasdaq OMX Stockholm Small Cap: MSAB B

  

Stabil orderingång

Första kvartalet

  • Tillväxt i Asien och Storbritannien
  • Nettoomsättningen uppgick till 26,6 (29,4) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (5,4) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 11,9 (18,3) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (3,4) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,10 (0,19) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,7 (5,8) mkr

 

VD:s kommentar

Nettoomsättningen uppgick till 26,6 (29,4) mkr och rörelseresultatet blev 3,2 (5,4) mkr. Skillnaden kan i huvudsak härledas till att ett antal stora order från en amerikansk myndighet under 2010 även förstärkte första kvartalet 2011. Inga upphandlingar av jämförbar dignitet har gått till avslut i marknaden under årets första kvartal.

Vi har en fortsatt stabil utveckling för orderingången generellt. Glädjande har vi sett en rejäl återhämtning för den brittiska marknaden under kvartalet. USA har som indikerats ovan inte nått upp i föregående års volymer. I Asien mer än dubblerar vi försäljningen, om än från låga nivåer.

I mars lanserade bolaget stöd för att komma åt information i låsta iPhones. Uppmärksameheten blev mycket stor, och skapade rubriker i Forbes, vilket resulterade i att över tvåhundratusen personer såg vår instruktionsvideo på ett par dagar. Vi har fått stort antal leads som bearbetas som ett resultat av detta.

Inom försäljningsområdet vill jag också lyfta fram vår starka säljorganisation, som nått i det närmaste hundraprocentiga förnyelsegrader på flera viktiga europeiska marknader.

Som vi kommunicerat tidigare tror vi på en fortsatt stark underliggande marknadstillväxt för mobile forensics produkter. Därför driver vår utvecklingsavdelning ett par större parallella projekt som tar sikte på att bredda användandet av XRY-plattformen genom både utökad funktionalitet och nya användargränssnitt.

Det sistnämnda innebär att vi gör hanteringsprocessen för en beslagtagen mobil enhet snabbare och enklare för användarna. Våra kunder kommer att kunna lösa fler fall än tidigare och vi befäster vår ställning som den ledande leverantören i branschen.

Planenligt påbörjade sju nya medarbetare sina anställningar under kvartalet och företaget har nu 70 anställda. Vi rekryterar för att ha en fortsatt stark organisation med hög leveranskapacitet.

I april 2012

Joel Bollö, VD

 

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2012 klockan 08:00 CET.

 


 

         Joel Bollö, telefon +46 8 739 02 70 e-mail joel.bollo@msab.com

Dokument