Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: EPO beviljar Radio Tactics Limiteds patentansökan

Regulatory

                                                                               

European Patent Office, EPO, har mot sina tidigare tydliga ställningstaganden under handläggningen av patentansökan överraskande beslutat att bevilja patent för Radio Tactics Limiteds patentansökan angående ”A forensic toolkit and method for accessing data on SIM or USIM cards”. Beslutet kommer att publiceras i European Patent Bulletin den 4 juli 2012. Detta beslut kan överklagas. Micro Systemation anser att patentet har beviljats på felaktiga grunder och har därför anledning att ifrågasätta att patent beviljats. Micro Systemation avser därför att överklaga beslutet inom den utsatta tidsfristen för överklagande på 9 månader. Överklagandets syfte är att ge anledning för EPO att upphäva patentet.

I nuläget är det oklart om beviljandet av patentet kommer att få några finansiella konsekvenser för bolagets verksamhet. Styrelsen återkommer med mer information i ärendet när ytterligare omständigheter föreligger.

 

Informationen i detta meddelande är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2012 klockan 15:30 CEST.

Kontakt:

Styrelseordförande                                                          

Henrik Tjernberg                                        

henrik.tjernberg@msab.com 

 

 

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Den egenutvecklade mjukvaran XRY har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Med både logisk och fysisk avläsning kan XRY även återskapa raderad information och ger därmed en totallösning inom ”mobile forensics” med obruten beviskedja. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud och möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, tull och militär. Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under kortnamnet MSAB B.

 

Dokument