Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Information med anledning av föreslagen utdelning

Regulatory
Under förutsättning att årsstämman i Micro Systemation AB beslutar att bifalla styrelsens förslag om en kontant utdelning om totalt 1 kr per aktie gäller följande tidpunkter:
  • Sista dag för handel med MSAB B inklusive utdelning är den 25 april 2012
  • Den 26 april 2012 handlas MSAB B exklusive utdelning
  • Avstämningsdag för utdelning är den 30 april 2012
  • Utbetalning beräknas ske genom Euroclear ABs försorg den 4 maj 2012

Micro Systemations årsstämma 2012 äger rum den 25 april kl 18.00 i Summits lokaler på Hornsbruksgatan 23, Stockholm.

För ytterligare information, kontakta styrelseordförande Henrik Tjernberg: henrik.tjernberg@msab.com eller CFO Joachim Sandberg: joachim.sandberg@msab.com Telefon +46 8 739 02 70

Styrelsen i april 2012

   

 

Om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande leverantör av system för att utvinna och tolka information från mobila enheter (mobiltelefon, smart phone, gps, läsplatta med flera). Kunder finns främst inom polis- och rättsväsende, militär samt underrättelsetjänst. Bolaget grundades 1984 och har sedan starten varit inriktat på avancerad datakommunikation. Sedan 1998 har Micro Systemation i huvudsak sysslat med programvaruutveckling. 2004 lanserades Bolagets produkt XRY, vilken var ett resultat av nära samarbete med den svenska polisen, som på ett strukturerat och rättssäkert sätt ville kunna utvinna och analysera data från beslagtagna mobiltelefoner. XRY har sedan dess utvecklats till ett komplett verktyg för att utvinna och tolka information från mobila enheter och sålts till över 50 länder. www.msab.com  

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Micro Systemation AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2012 kl 15:00.

Dokument