Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Ansökan om ”TRO” mot MSAB inlämnad i USA

Regulatory
   Ansökan om ”TRO” mot MSAB inlämnad i USA

Fredagen den 16/8 2013 lämnade CelleBrite Synchronization Ltd. och Cellebrite USA in ”a Notice of Motion for a temporary restraining order and preliminary injunction against Micro Systemation AB and MSAB Inc.” till the United States District Court for the Eastern District Court of Virginia (EDVA).

Materialet innehåller bl a anklagelser om utnyttjande av Copyrightskyddat material och registrerade varumärken.

Micro Systemation AB och MSAB Inc. kommer att försvara sig i U.S. District Court EDVA fredagen den 23/8 2013.

Styrelsen i Micro Systemation AB återkommer med mer information när situationen har analyserats och läget klarnat.

 

Kontaktpersoner:

VD                                                             Ordförande

Joel Bollö                                                  Henrik Tjernberg

+46 8 739 02 70                                          +46 8 739 02 70

 joel.bollo@msab.com                                henrik.tjernberg@msab.com

                                                                  

Informationen i detta meddelande är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2013 klockan 08:40 CEST.

 

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, USA, Sydamerika, Kina och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, militär och tull. Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under tickernamn: MSAB B.

         VD, Joel Bollö,+46 8 739 02 70, joel.bollo@msab.com eller Ordf. Henrik Tjernberg, +46 8 739 02 70, henrik.tjernberg@msab.com