Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Årsstämmokommuniké 2013

Regulatory
Årsstämma i Micro Systemation AB (publ) 2013

Vid gårdagens årsstämma i Micro Systemation AB (publ) beslutades:

  • Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

  • Att godkänna styrelsens förslag till en kontant utdelning om 0,60 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 13 maj 2013. MSAB B handlas exklusive utdelning från och med den 8 maj 2013.

  • Att omvälja Henrik Tjernberg till styrelseordförande samt att omvälja Katarina G Bonde, Ulf Arnetz, Jan-Olof Backman och Örjan Gatu till ordinarie ledamöter i styrelsen. Robert Ahldin nyvaldes till ordinarie ledamot i styrelsen.

  • Att omvälja Deloitte AB med Erik Olin som huvudansvarig auktoriserad revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  • Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

  • Att till valberedningen omvälja Henrik Tjernberg samt Erik Hermansson som också utsågs till ordförande för valberedningen. Joakim Dal nyvaldes till ledamot.

VD Joel Bollö redogjorde vid den efterföljande diskussionen för bolagets verksamhet samt marknadsförutsättningarna för bolagets produkter och tjänster.                                      

Styrelsen i maj 2013

         Styrelseordförande Henrik Tjernberg +46 8 739 02 70, henrik.tjernberg@msab.com alt. CFO Joachim Sandberg +46 8 739 02 70 joachim.sandberg@msab.com