Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Genombrottsorder från Kina på motsvarande 5 MSEK

Regulatory
 

Micro Systemation får genombrottsorder från Kina på motsvarande 5 MSEK

MSAB erhåller en betydande order från provinsen Liaoning i södra Manchuriet, nordöstra Kina. Ordervärdet uppgår till 770 000 USD, motsvarande 5 MSEK, och upphandlingen är gjord av den centrala polisadministrationen i Liaoning. Affären görs i samarbete med MSABs partner i Kina, Ryan Security Technologies, och avser XRY Office complete med licenser som löper på ett år. Ordern kommer att levereras och faktureras under innevarande kvartal.

Micro Systemations satsningar på strategiska marknader ger nu resultat. Under 2012 anställdes egen personal i Kina för att öka fokusering på den strategiskt viktiga marknaden. Den aktuella ordern har erhållits efter, en av kunden genomförd, lång och noggrann utvärdering av olika konkurrerande system.

-Det är stimulerande att vi nu på allvar etablerar oss på kinamarknaden. Här finns en mycket god potential och vi befäster därmed vår världsledande ställning, kommenterar VD Joel Bollö.

-Att vi nu får en så pass stor order visar att det finns ett stort behov av rättssäkra system över hela världen och att våra produkter håller högsta klass, fortsätter VD Joel Bollö.

 

Kontaktpersoner:

VD                                                             CFO

Joel Bollö                                                  Joachim Sandberg

+46 8 739 02 70                                        +46 8 739 02 70

joel.bollo@msab.com                                joachim.sandberg@msab.com

                                                                 

Informationen i detta meddelande är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2013 klockan 08:00 CEST.

                       

 

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, USA, Sydamerika, Kina och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, militär och tull. Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under tickernamn: MSAB B.