Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: MSAB tar första ordern med sina två nya produktserier, XAMN och XRY KIOSK

Regulatory
 

MSAB tar första ordern med sina två nya produktserier, XAMN och XRY KIOSK

En europeisk polismyndighet har beställt både XAMN och XRY KIOSK till ett totalt ordervärde på motsvarande 500 tkr. Leverans av XAMN beräknas ske under första kvartalet och XRY KIOSK under det andra kvartalet 2013.

I linje med Micro Systemations övergripande strategi - att öka kundnyttan genom att vara en helhetsleverantör av lösningar anpassade för samtliga användarnivåer hos brottsutredande myndigheter, har bolaget utvecklat en ny produkt – XRY KIOSK. Tillsammans med XAMN kompletteras bolagets befintliga produkter XRY och XACT. Därmed kan processen från beslagtagen mobiltelefon till avgörande bevisning i rättssalen, via analys och utredning, göras kostnadseffektiv och snabb.

XRY KIOSK är en stationär, användarvänlig helhetslösning med pekskärm och enkelt användargränssnitt som syftar till att öka effektiviteten och säkerheten vid tömning av beslagtagna mobiltelefoner. Produkten ökar även möjligheten att låta icke specialutbildad personal hantera avläsning av mobila enheter.

XAMN som tidigare lanserats är ett analysverktyg som visar strukturella samband mellan flera avlästa mobiltelefoner. Produkten gör det möjligt att tidsmässigt och logiskt följa historiska kommunikationskedjor mellan flera mobila enheter.

- Kunderna kommer med vårt breddade produktutbud effektivt kunna möta den ökade volymen av beslagtagna mobiltelefoner genom att låta fler användare utanför specialenheterna använda våra produkter. En mobiltelefon kan snabbare än tidigare avläsas och analyseras. Beroende på resultatet av analysen kan användaren på ett enkelt sätt vidareförmedla informationen för fördjupad analys och utredning, alternativt lämna tillbaka mobiltelefonen. Vi tror att vi på detta sätt både kan skapa ett ökat mervärde i hanteringen av information, samtidigt som kunden sparar pengar genom att vi levererar en mer heltäckande lösning och behovet av konkurrerande produkter minskar, säger Joel Bollö, VD och koncernchef för Micro Systemation.

 

Kontaktpersoner:

VD                                                            CFO              

Joel Bollö                                                  Joachim Sandberg

+46 8 739 02 70                                          +46 8 739 02 70

joel.bollo@msab.com                                 joachim.sandberg@msab.com 

 

Informationen i detta meddelande är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2013 klockan 09:00 CET.

   

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, USA, Sydamerika, Kina och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, militär och tull. Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under tickernamn: MSAB B.